2. Antička kapija, IV vijek p.n.e. | Ancient Gate, 4th century BC

Tokom radova na obnovi Starog grada u periodu od 1981. do 1987, koji su uslijedili nakon zemljotresa 1979. godine, otkriveni su dijelovi starijeg masivnog bedema sa gradskom kapijom. Ovakvo otkriće dovelo je do zaključka da se najstarije naselje antičke Budve nalazilo upravo na južnom dijelu Starog grada. Gradska kapija i bedemi zidani su u kiklopskoj tehnici koja se vezuje za prethelenistički period i datiraju se u IV vijek prije nove ere. Danas se piloni mogu sagledati in situ sa  galerije u prizemlju lokala u Njegoševoj ulici u Starom gradu. 

 

Ancient Gate, 4th century BC

During the works on the restoration of the Old Town from 1981 to 1987, which was after the earthquake in 1979, parts of the older massive town walls with a city gate were discovered. Such a discovery led to the conclusion that the oldest settlement of ancient Budva was located precisely in the southern part of the Old Town. The city gate and walls were built in the Cyclopean technique, which is related to the pre-Hellenistic period and dates back to the 4th century BC. The pylons can be viewed in situ from the gallery on the ground floor in the local shop in Njegoševa street in the Old Town.

O projektu | About the project

Projekat DIGITALNE KULTURNE RUTE je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP. ReLOaD2 se u Crnoj Gori realizuje u partnerstvu sa 15 lokalnih samouprava, među kojima su opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat, koje čine klaster „Coastal Mates“.

The DIGITAL CULTURAL ROUTE project is supported by the Regional Program of Local Democracy in the Western Balkans 2 – ReLOaD2, financed by the European Union and implemented by UNDP. ReLOaD2 is implemented in Montenegro in partnership with 15 local governments, among which are the municipalities of Budva, Herceg Novi, Kotor and Tivat, which form the “Coastal Mates” cluster.

Ostale tačke | Other spots