DIGITALNE
KULTURNE
RUTE

BUDVA

STARI GRAD BUDVA

Prema istorijskim izvorima, Stari grad Budva je jedno od najstarijih naselja na obali Jadranskog mora čiji se nastanak vezuje za period antike. Sagrađen na malom poluostrvu, opasan bedemima, kroz vijekove je uspio da sačuva svoj autentični izgled i jedinstvenu arhitektonsko-urbanističku cjelinu. Kulturno nasljeđe Starog grada baštini istoriju različitih epoha i naroda – od antičkih, srednjovjekovnih, mletačkih, pa sve do kulturnih spomenika novije istorije. Svim posjetiocima Crnogorskog primorja Stari grad Budva je nezaobilazno oplemenjujuće iskustvo. 

OLD TOWN BUDVA

According to historical sources, the Old Town of Budva is one of the oldest settlements on the Adriatic Sea coast and its origin dates back to the period of antiquity. Built on a small peninsula, surrounded by the town walls, it has managed to preserve both authentic appearance and urbanistic architectural unity through centuries. The cultural heritage of the Old Town inherits the history of various eras and nations – from ancient, medieval, and Venetian to cultural moments of recent history. For all those visiting the Montenegrin coast – the Old Town of Budva is an unmissable ennobling experience.

RUTA 1

Trajanje < 30min

RUTA 2

Trajanje < 60min

RUTA 3

Trajanje < 90min

O PROJEKTU

Projekat DIGITALNE KULTURNE RUTE je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP. ReLOaD2 se u Crnoj Gori realizuje u partnerstvu sa 15 lokalnih samouprava, među kojima su opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat, koje čine klaster „Coastal Mates“.

Projekat Digitalne kulturne rute teži umrežavanju resora kulture i turizma na teriotriji Opštine Budva koristeći savremene alate komunikacije kao i savremenu prezentaciju kulturne baštine. U okviru projekta kreiran je web sajt – digitalni vodič kroz Stari grad Budva. Mapirajući najznačajnije lokacije Starog grada, kreirali smo interaktivan i edukativan kulturni sadržaj od velikog značaja za kulturno-turističku ponudu grada Budve…