24. Gvozdena vrata | Iron Gate

Gvozdena vrata u izvorima su zabilježena kao “Vrata od špedala” odnosno “Porta di spedali”. Ova vrata nastala su u novijoj istoriji, u vremenu austrougarske okupacije. Kako i samo ime govori, služila su kao vrata od tadašnje vojne bolnice, kako bi se u nju moglo ulaziti direktno iz Starog grada.  

 

Iron Gate

The Iron gate is recorded in the sources as ‘Porta di spedali’. This gate was built in recent history, during the Austro-Hungarian occupation. As the name suggests, they served as the doors of the military hospital, so that it could be entered directly from the Old Town.

O projektu | About the project

Projekat DIGITALNE KULTURNE RUTE je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP. ReLOaD2 se u Crnoj Gori realizuje u partnerstvu sa 15 lokalnih samouprava, među kojima su opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat, koje čine klaster „Coastal Mates“.

The DIGITAL CULTURAL ROUTE project is supported by the Regional Program of Local Democracy in the Western Balkans 2 – ReLOaD2, financed by the European Union and implemented by UNDP. ReLOaD2 is implemented in Montenegro in partnership with 15 local governments, among which are the municipalities of Budva, Herceg Novi, Kotor and Tivat, which form the “Coastal Mates” cluster.

Ostale tačke | Other spots