16. Moderna Galerija “Jovo Ivanović” | Modern Gallery ‘Jovo Ivanović’

Većina korisnih objekata koji se danas mogu naći unutar zidina Starog grada, napravljeni su početkom XX vijeka – oni su zapravo zamijenili nekadašnje manje objekte. Jedna od takvih građevina jeste zgrada Moderne galerije, nekadašnji objekat Sokolske družine koji je u prošlosti jedno vrijeme služio kao pozorište, zatim bioskop, a naposljetku i gradska čitaonica. Ovaj noviji objekat sa velikim otvorima i spoljnim stepeništem po svemu sudeći izgrađen je na zidinama starih objekata. U parteru Galerije očuvana je prostorija sa masivnim zidovima i kamenim svodom koja je svojevremeno služila kao zatvor. Objekat svodom premošćuje prohodnu ulicu i funkcioniše kao ambijentalno značajan elemenat arhitekture.

 

Modern Gallery ‘Jovo Ivanović’

Most of the utilitarian buildings that can be found within the walls of the Old Town have been built at the beginning of the 20th century. They replaced the former, older and smaller buildings. Such an example is the Modern Gallery building, a facility that belonged to the Sokol society which also served as a theater, a cinema, and a city reading room after that. This rather recent object with large openings and an external staircase was built on the walls of the older building. On the ground floor of the Gallery, a room with massive walls and a stone vault, which once served as a prison, has been preserved. The building bridges the passable street with an archway and functions as an environmentally significant element of architecture.

O projektu | About the project

Projekat DIGITALNE KULTURNE RUTE je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP. ReLOaD2 se u Crnoj Gori realizuje u partnerstvu sa 15 lokalnih samouprava, među kojima su opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat, koje čine klaster „Coastal Mates“.

The DIGITAL CULTURAL ROUTE project is supported by the Regional Program of Local Democracy in the Western Balkans 2 – ReLOaD2, financed by the European Union and implemented by UNDP. ReLOaD2 is implemented in Montenegro in partnership with 15 local governments, among which are the municipalities of Budva, Herceg Novi, Kotor and Tivat, which form the “Coastal Mates” cluster.

Ostale tačke | Other spots