7. Crkva Svetog Save Osvećenog, XII vijek | Church of Saint Sabbas the Sanctified, 12th century

Crkva svetog Save Osvećenog jedan je od najstarijih hrišćanskih sakralnih objekata na teritoriji Starog grada Budve, locirana na istaknutom budvanskom grebenu, zapadno od Citadele uz  samu obalu mora. Unutar građevine nalazi se ktitorska ploča na kojoj je zapisano da je osnovana 1114. godine, dok se prema istorijskim izvorima smatra da je osvećena 1142. godine. Posvećena […]

8. Santa Marija in punta, IX vijek | Santa Maria in Punta, 9th century

Santa Maria in punta locirana je na krajnjem jugozapadu najstarijeg dijela grada, u blizini gradskih bedema na morskoj hridi i čini jednu od najreprezentativnijih građevina Starog grada. Njena izgradnja započeta je tokom IX vijeka, u vrijeme kada teritorije budvanskog primorja počinju da naseljavaju članovi misionarskog reda svetog Benedikta.  Crkva je sa zapadne strane prislonjena uz […]

9. Castio Svete Marije (Citadela) | Castio of Saint Mary (The Citadel)

Na prostoru današnje Citadele se u prethelenističkom periodu nalazila određena forma fortifikacionog utvrđenja. Dolaskom Grka u doba helenizma, iskorišćena je uzdignuta pozicija gradine kako bi se lokacija transformisala u antički akropolj. Današnji izgled Citadele proizvod je srednjovjekovnih arhitektonskih praksi, venecijanskog sistema gradnje na dva bastiona i prepravki iz austrougarskog perioda, kao i rekonstrukcije iz novijeg […]

10. Austrougarska kasarna, XIX vijek | Austro-Hungarian Quarter, 19th century

Arhitektonska djelatnost austrougarske fortifikacije je prije svega imala za cilj preuređenje prostora za ratne i vojne potrebe. Karakteristike ovog tipa gradnje odlikuju se debelim zidovima od pritesanog kamena strogih i pravougaonih arhitektonskih formi. Unutrašnjost kasarne bila je organizovana na tri nivoa, na kojima su se nalazile prostorije sa različitim sadržajima za vojne potrebe. Ulaz u […]

12. Donžon kula | Keep

Donžon kula je pravougaona srednjovjekovna kula koja predstavlja važno utočište u okviru bedema i posljednje mjesto odbrane. Ona je jednostavna građevina debelih zidova na tri etaže. U kulu se ulazilo na drugu etažu preko pokretnog drvenog mosta i drvenih stepenica koje su se mogle ukloniti i onemogućiti ulazak neprijatelja. Zidana je od pritesanog kamena i prvobitno […]

13. Stara kapija u Castelu | Old Gate of the Castel

Srednjovekovna kapija u starijem dijelu zidina koji je odvajao akropolj od nižeg dijela grada.   Old Gate of the Castel Today, the Old Fate of the Castel does not exist. Through historical sources, we know there had been a sea-level connection with the pier above the town walls.

18. Ulaz na zidine grada | Entry Point of the Town Walls

Kameno stepenište prislonjeno uz zapadni bedem uspostavljalo je komunikaciju od grada do šetnica u gornjoj zoni zidina. Danas je ova tačka zapravo silaz sa bedema, dok je ulaz na gradske zidine moguć sa platoa kod Citadele u južnom dijelu grada.   Entry Point of the Town Walls The entry point of the walls is a […]

27. Vrata Pizanela | Pizanela Gate

Pizanela vrata se razlikuju od ostalih u Starom gradu po svom izgledu i funkciji. Nalaze se na kraju uske uličice u istočnom bedemu i služila su za izbacivanje otpada.   Pizanela Gate Pizanela gate differs from other gates in the Old Town, mostly by its appearance and function. It is located at the end of […]

21. Bastion Repeno | Repeno Bastion

Nalazi se na sjeveroistočnoj strani bedema i odlikuje ga nedovršena arhitektonska forma. Na bedemu Repeno nalazi se jedna stražarnica, kao i prostori za topove. Kula je imala značajnu stratešku funkciju s obzirom na to da se sa njene pozicije kontrolisao ulaz u budvanski zaliv.    Repeno Bastion The bastion is located on the northeast side […]